Bibelstudie

Det finns många "noior".

Det finns många olika uttryck som används i olika betydelser. Ett av de många är "noia". Depression, fobi, ångest, mani, nippran, ånger, osv.

Spindelfobi, matfobi t.ex.

Nu hoppas jag att du inte blir "nojg" om du fortsätter att läsa.

Människorna är "nippriga", har fobi för olika saker. Orden beskriver något som negativt.

Det finns ett ord som slutar på noia och har en väldigt bra inverkan på den som gör det ordet betyder.

Det är det grekiska ordet "metanoia" och betyder Omvändelse, att ändra sitt sinne, sitt tänkande. Det innebär att vända om och gå tillbaka till ursprunget. Utifrån Bibelns synsätt och innebörd är det att gå tillbaka till gemenskapen med Gud genom tro på Jesus.

Om du har gjort militärtjänst så vet du hur man gör "Helt om", man vänder sig 180 grader, man överger den riktning man hade och vänder sig bort från den.

Man ser sitt leverne och vad resultatet blev, det finns saker man ångrar, önskar att de aldrig blev gjorda men det går inte att få det ogjort. De är ånger. På liknande sätt när det gäller den brustna gemenskapen med Gud, det blev fel, jag kan inte få det ogjort.

Det är här betydelsen av ordet metanoia kan förändra. Jes. 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Alltså att göra "helt om", överge den livsstil som hindrar gemenskapen med Gud och vända sig till honom. En livsstil som hindrar från gemenskap med Gud kallas för synd. Synd i bibelns bemärkelse är inte enbart något tillfälligt dåligt man gör eller har gjort. Ett liv i synd, alltså en livsstil som är nedbrytande både för en själv och i förlängningen även för andra.

Vill man då "hamna rätt" i slutändan så behövs en "metanoia", tillbaka till gemenskapen. Kanske du säger : Jag vill inte bli religiös, jag har sett så många som varit det och betett sig bedrövligt. Javisst, de är människor också med sina misstag.

Jag menar inte att du skall bli religiös. Religiositet sitter oftast "utanpå", medan omvändelse når "hjärtat". Det jag menar är att vända sig bort från ett liv utan gudsgemenskap till en gemenskap med honom. Det är alltså det personliga förhållandet med Jesus som möjliggörs genom omvändelse och tro/förtröstan på hans död för syndare och hans uppståndelse för att du och jag skall få förlåtelse och en upprättad gudsgemenskap. Det är att tro på evangelium.

Mark. 1:14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.

Mark. 1:15 Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

Vad är då evangelium? Det glada budskapet om förlåtelse genom att tro på Jesus Guds Son och en återupprättad gemenskap med Gud. Det liknas vid en pånyttfödelse och berör sinnet, känslan, värderingsgrund.

Ber man om förlåtelse så får man det utan några ställda krav från Gud. Det heter: Tro på Herren Jesus, så blir du frälst.

Metanoia, ordets innebörd lovar förlåtelse och den får man när man litar/förtröstar på Jesu försoning för att upprätta den nya gemenskapen med Gud, för alla som kommer till honom.

Luk 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Hur långt från Gud man tycker sig stå är det ändå inte långt därför att Gud är nära alla som åkallar hans namn och kommer till mötes som fadern i berättelsen om den förlorade sonen, den har du nog hört.

Alltså, metanoia, är att vända om och i dess betydelse vända om till Gud i tro på att Jesus är Guds Son. Det ger löfte om förlåtelse för livsstilen utan gudsgemenskap. När man tar emot förlåtelsen i tro på att Jesus dog för synadre,de som vandrar borta från gudsgemenskapen, då finns det en ett ord som heter frälsning/räddning för evigheten. Metanoia är grunden för detta.

Har du frågor eller vill veta mera, tag kontakt med oss i Filadelfia Åsele.