Om: Filadelfia Åsele ingår i  Pingströrelsen nationellt men är fristående frikyrkoförsamling.

Flera stora evenemang och festivaler som lockar många tusen besökare år efter år. Tex Lappis, Nyhem, Unite osv.

       Filadelfia Åsele.  Samarbetar nationellt, regionalt och lokalt. I Åsele Svenska Kyrkan, EFS, Himlahägn.

Ledning
Föreningen är en demokratisk organisation som drivs av medlemmarnas engagemang. Varje medlem har en röst, oavsett ålder. I regel hålls medlemsmöten en gång i månaden. Medlemmarna utser styrelsen och beslutar om hur kyrkan ska arbeta vid årsmötet.
Församlingen utser pastor, personal och andra ledare efter samråd och omröstning i medlemsmöte.

Ekonomi
Filadelfias ekonomi bygger på frivilliga gåvor.
Kyrkan ger regelbundet till internationella biståndsprojekt.
Endast en liten del av ekonomin är bidrag från samhället.

 Pingstförsamling lokalt i Åsele.
 Vi samverkar både regionalt, nationellt och över världen via de internationella organen i Pingst.

Formellt namn: Filadelfiaförsamlingen, Åsele

Typ: Kristen församling / Frikyrka

Ålder: 90 år. (Grundades 1928)

Samfund: Ansluten till Pingst FFS

Medlemmar: 66 personer

Styrelse: David Häggblad (ordf), Brage Sundberg, Elisabet Danielsson. Lars Siljebo,

Pastor: --

Organisationsform: Idéell förening