Mission

Bistånd och Mission.
PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. PMU är förkortning av Pingstmissionens Utvecklingssamarbete.

Mission
Bistånd är en del av all vår mission. Men vi berättar också om Jesus.
 Missionärerna avlönas och skickas ut av lokala församlingar.

Media
Sveriges pingstsamfund producerar och sänder via radio, TV och internet; ofta i samarbete med andra pingstkyrkor.