Vår tro

Vi är en kristen kyrka. Vi delar den kristna tron med alla kristna kyrkor i världen.
De flesta av våra medlemmar är också med i Svenska kyrkan.

KRISTEN
Att vara kristen är i första hand en personlig relation med Gud. Det bygger inte på filosofi Inte främst att tro på det ena eller andra. Kristendomen bygger på PERSONEN Jesus Kristus. Kristen blir man genom att tro på Jesus som Guds Son som den enskilde personens frälsare och låter döpa sig. Alla som vill dela vår tro på Jesus kan bli medlemmar i församlingen.

JESUS
All kristen tro handlar om Jesus. Den som har personlig kontakt med Jesus märker att Jesus lever - inte bara som en idé, utan som en levande person.

BIBELN
Bibeln är den främsta källan till kunskap om Jesus och Guds vilja. Därför är Bibeln central för alla kristna.
Judendomen är bakgrunden till den kristna tron. Därför sitter Bibeln Gamla testamentet och Nya testamentet ihop i samma bok: Bibeln, den består av 66 böcker.

Gamla Testamentet talar om hur Gud leder sitt folk genom nöd och elände. Han talar och leder genom Profeter och Domare. Profeterna talade om för folket vad som var Guds vilja med dem. Vissa passager kan vara svåra att förstå. Gamla Testamentet visar även människans natur och benägenhet till att förtrycka och härska över andra individer och folk. Här är liten om någon skillnad idag. Där visas även hur Gud griper in och förändrar livssituationer för enskilda individer.

Det centrala i Nya Testamentet, framför allt i evangelierna, är Jesus, hans härstamning genom släktregister bakåt genom Gamla Testamentet. Det handlar om Jesu födelse, uppväxt, hans frälsargärning för hela världen, skapelsen och individen. Hans död och uppståndelse men också de olika mirakler och under han gjorde bland vanligt folk i hans samtid. I evangelierna talar Jesus upprepade gånger om att han skall komma en andra gång för att hämta de som tror på Honom. Han talar om tecken som skall föregå han kommande.

Nya Testamentet visar även hans efterföljare, de som tror på, Honom, främst då i apostlagärningarna. Men även i de Nya testamentliga breven kan man se hur Gud genom sin Helige Andes kraft göra liknande saker och hur Han för sitt Nya testamentliga folk, Församlingen/Kyrkan framåt mot fulländningen.

BÖN
Bön är ett samtal med Gud. Han är alltid nära. Inte bara nära dem som kallar sig troende, utan alla människor. Även dem som inte känner honom. Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

NATUREN
Gud är upphovet till allt vi ser. Naturen är ett starkt tecknen på Guds närvaro och existens. Ett uttryck för hans personlighet, kan man säga. Människans uppdrag är att förvalta jorden i respekt för Gud som skapat den.

KYRKAN
Med kyrka menar Bibeln alla kristna i världen, både universellt och lokalt. Pingstkyrkan är en del av den kristna kyrkan, så även Pingstförsamlingen i Åsele. Kyrkan har Guds uppdrag att rädda världen.
Det gör vi lokalt i det samhälle vi bor, i vårt land och ut över hela världen.
Därför har vi till exempel LP-verksamhet för drogberoende och Secondhand-affär i samarbete med PMU för att hjälpa på det sätt vi kan i fattiga länder mm.