Andliga sånger med div. inslag till tröst och som ingjuter hopp  och längtan efter en framtid utan sorg och lidande.  Jer_29:11 Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.  

     

  sändningar flyttas till YouTube 

Filadelfia Åsele - YouTube

 

Förbönsprogrammet: Gud har omsorg om dig.                Flyttas till YouTube.

Har du någon/något som du vill att vi skall be till Gud för/om, sänd e-post till Filadelfia Åsele eller ett sms. Ingen e-post/sms besvaras om inte så önskas. 

e-post info@filadelfia-asele.se