sv

Webbradio/online radio.

Månd. - Sönd.    Andliga sånger med div. inslag till tröst och som ingjuter hopp  och längtan efter en framtid utan sorg och lidande.  Jer_29:11 Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.  

     Advent/julsånger     Programproducent Lars Siljebo.

Problem som påverkar webbradion.

1. Ofrivillga /ej planerade automatska omstarter av dator.

2. Uppdateringar av mjukvara.

3. El / internetbortfall.

4. mjuk/hårdvaruproblem.