sv

Webbradio/online radio.

Månd. - Sönd.    Andliga sånger med div. inslag till tröst och som ingjuter hopp  och längtan efter en framtid utan sorg och lidande.  Jer_29:11 Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.  

 NYTT.  Jesu liknelser  och   Mannen som förändrade världen.     Programproducent Lars Siljebo.

Problem som påverkar webbradion.

1. Ofrivillga /ej planerade automatska omstarter av dator.

2. Uppdateringar av mjukvara.

3. El / internetbortfall.

4. mjuk/hårdvaruproblem.